Vliv konzumace alkoholu na kvalitu práce

Nikdo snad nepochybuje o tom, že alkohol při práci neprospívá, ba má na ni špatný vliv. Ať už se jedná o pracovníka, který je alkoholik a konzumuje alkohol každý den, nebo který den předtím strávil v pohostinství u sklenky, ani jeden z nich nebude schopen provádět kvalitní duševní či fyzickou práci. V případě, že se jedná o vysoce náročnou práci nebude ji schopen provádět vůbec. Takový pracovník bude soustředit spíše na své subjektivní problémy, vyplývající z jeho nadměrné konzumace alkoholu jako jsou bolesti hlavy či nevolnost. Pracovník pod vlivem alkoholu nejen, že není schopen kvalitně vykonávat svou práci, ale svým nevhodným chováním často narušuje pracovní morálku a rozbíjí pracovní kolektiv. Neposlouchá, nebo je mu lhostejná kritika a napomínání vůči jeho osobě a svým chováním vyvolává konflikty se spolupracovníky a vedoucím pracovníkem. Alkohol má samozřejmě i negativní vliv na lidi, kteří pracují z domu. Míra soustředění výrazně klesá a efektivita práce se blíží bodu mrazu. Výjimku tvoří kreativní profese, jako copywriteři tvořící PR články, influenceři nebo youtubeři, u kterých může mít střídmá konzumace alkoholu pozitivní vliv. Alkoholici se v práci většinou snaží získat lidi na svou stranu. V práci neznají pojmy jako snažení, disciplínu, zda svědomité plnění povinností. Demoralizovat kolektiv svým chováním a různými návrhy na skládání se na alkohol, nošením alkoholu do práce. Také často se stává, že požadují od nových pracovníků "zápisné", čili nějaký alkohol jako uvedení se do pracovního kolektivu, zda namlouvají je na spropitné první výplaty. Takovým chováním postupně snaží o přenášení konzumace alkoholu na pracoviště, čímž nejen porušují různé zákazy, ale riskují možné úrazy, či škody zapříčiněné právě opojením alkoholem. Těžké úrazy, někdy až smrtelné zapříčiněné právě alkoholem nejsou ojedinělé například při stavebních pracích. Jiná situace nastává, jestliže zaměstnanec nepřijde vůbec do práce. Své zameškaných z práce se snaží krýt pracovní neschopností či dovolenou. V dnešní ekonomické situaci se jeví nespolehlivý a často bezdůvodně opozdilý zaměstnanec jako nevýhodný a nerentabilní. Svým chováním postupem času dospěje k napomenutí, zda k rozvázání pracovního poměru. Nepřiměřená konzumace alkoholu pak může být důvodem jeho stálé fluktuace. Je závažné zmínit pedagogických pracovníků. Je nanejvýš nepřijatelné aby pedagog přišel pod vlivem alkoholu do školy či na hodinu. Rovněž je třeba zamyslet nad zvyky před stužkové slavnosti, když chodí žáci nabízet alkoholem pedagogů po jednotlivých třídách. Tatáž situace panuje před samotnou maturitou když se některý zkoušející hosté alkoholem. Ti by měli dobře zvážit, jaký postoj zaujmou a jaký zůstanou v očích studentů. Pedagogové by měli brát na zřetel, že mají být svým chováním vzorem pro děti a mládež a proto by se tak měli i chovat.

Publikováno: 05. 11. 2019

Kategorie: Lifestyle

Autor: Karel Šimáček